Asystent diecezjalny

Asystent Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej

ks. mgr Michał Fordubiński