Asystent diecezjalny

Asystentem Diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej jest ks. mgr Grzegorz Szlom.