Dzień Wspólnoty Wspólnot Diecezji Płockiej

22 kwietnia w Płocku odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Wspólnot. Mottem spotkania były18118512_1517649168247956_5201444300864855922_n słowa fragmentu Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” (Ef 4, 3 – 6).

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 18.00 wspólną Mszą Świętą w płockiej Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP. „Wszyscy jesteśmy zaproszeni do relacji bliskiej i intymnej z Chrystusem. To jest fundament bycia we wspólnocie. Nie porównujcie siebie i swoich wspólnot.” – mówił w kazaniu ks. Krzysztof Ruciński, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie.
Kolejnym punktem programu była wspólna agapa, która odbyła się na terenie parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku. Uczestnicy mogli w tym czasie poznać idee innych wspólnot w diecezji i wymienić się swoimi doświadczeniami w konkretnych działaniach. Można było dowiedzieć się jak wygląda formacja w poszczególnych grupach i jakich ludzi zrzesza.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wzięli udział w Drodze Światła, której przewodniczył o. Wojciech Jędrzejewski OP. W wydarzeniu obecni byli przedstawiciele wspólnot: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło-Życie, Ruch Focolari, Wojsko Gedeona i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Inicjatorem Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Wspólnot była wspólnota Ruch Światło-Życie Diecezji Płockiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się organizacji spotkania.