Dzień Skupienia KSM i Jubileusz w Strzegowie

21. października 2017 r. w Strzegowie odbył się Dzień Skupienia KSM Diecezji Płockiej i obchody Jubileuszu V-lecia miejscowego Oddziału KSM. W wydarzeniu wzięło udział około 40 osób. Jego organizatorem był Zarząd Diecezjalny KSM i Oddział KSM przy. par. pw. św. Anny w Strzegowie.


Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą Świętą w starym kościele, której przewodniczył i słowo wygłosił Asystent Diecezjalny ks. Grzegorz Szlom. „Możemy być wdzięczni za to, że wciąż są nowe osoby gotowe służyć, być blisko Chrystusa i tego Chrystusa nieść innym” – mówił w kazaniu ks. Grzegorz.

Następna część spotkania miała miejsce w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury. Na początku wysłuchaliśmy konferencji nt. modlitwy, którą wygłosił ks. Dariusz Nowotka, asystent strzegowskiego KSM. Ks. Dariusz mówił jak ważne jest postawienie sobie za wzór modlitwy samego Jezusa. Zachęcał, by w czasie modlitwy wzbudzić w sobie świadomość obecności Boga i tego, że On nas jednocześnie słucha i widzi. Po konferencji KSM-owicze w grupkach dzielenia rozważali poruszane wcześniej treści.

Kolejnym elementem wydarzenia była multimedialna prezentacja zdjęć i wspomnień z historii Oddziału KSM przy par. pw. św. Anny w Strzegowie. KSM-owicze przygotowali także kronikę i pokaz własnej twórczości. Wszystko przebiegało w błogiej, rodzinnej atmosferze.

Dla uczestników spotkania KSM-owicze ze Strzegowa przygotowali dwudaniowy obiad, a po nim Gospodarze wspólnie zdmuchnęli świeczkę na „urodzinowym” torcie i poczęstowali wszystkich obecnych. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do udziału w KSMiliadzie, którą przygotowała strzegowska młodzież z druhną Prezes Dominiką Cajc na czele. W grze KSM-owicze mogli się zmierzyć z pytaniami zarówno z tematyki KSM, religijnej jak i ogólnej. Oficjalnym zakończeniem spotkania była wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia: Proboszczowi ks. kan. ppor. Józefowi Błaszczakowi, ks. Dariuszowi Nowotce, dyrektorowi GOK p. Ewie Maławskiej, OSP w Strzegowie, p. Lidii Błazińskiej, p. Wiolettcie Cajc, p. Renacie Gregorczyk i p. Agacie Kazimierowskiej.