Godło i hymn

Godło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powstało z połączeniaLOGO_KSM_PRZEZROCZYSTE Orła Polskiego i Krzyża. Określa wyraźnie opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła.
Tłem godła jest kolor żółty symbolizujący Kościół Katolicki. Kolory biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą. Więź tą Stowarzyszenie świadomie i celowo usiłuje organizować w ramach różnych dziedzin życia młodzieżowego tak w wymiarze prywatnym jak i społecznym. Organizacja jest dla członków KSM-u narzędziem i szkołą realizacji tych treści, które godło symbolizuje tj. gotowość służby Bogu i Ojczyźnie. Godło powinien posiadać każdy oddział, czy koło. Umieszcza się je w wyróżnionym miejscu spotkań.
Godło jest również treścią odznaki. Mogą ją nosić członkowie KSM. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniany. Noszenie odznaki jest za razem propagowaniem KSM-u. Symbol godła jest też umieszczany na drukach organizacyjnych, dyplomach. Odznakami dysponuje tylko Prezydium Krajowej Rady i są rozprowadzane za pośrednictwem Zarządów Diecezjalnych.

HYMN KSM
(śpiewany na melodię „Nie rzucim Chryste…”)
1. Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
2. Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
3. Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)