Historia

Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej na świecie mają długą tradycję, która sięga XVI w. W Polsce ich korzenie sięgają roku 1895, w którym w Poznaniu powstał ruch oparty na tych samych ideach i mający podobne cele. Nie nazywał się oczywiście KSM, ale nie ważna jest nazwa, lecz to co zmienił w życiu tamtych młodych ludzi. KSM wywodzi się bezpośrednio z Akcji Katolickiej, która zaistniała już na początku dwudziestego stulecia, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1934 r. Utworzono 4 organizacje wchodzące w skład AK. Były to: Katolicki Związek Mężów (KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ). W 1934 r. KZM liczył 111404 członków, KZK- 151362, KZMM- 113100, a KZMŻ- 143700. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej, ale to nie zniechęciło jej członków do służby Bogu i Ojczyźnie. Nawet Jan Paweł II był asystentem jednego z oddziałów dopóki w ramach brutalnej walki z Kościołem nie został rozwiązany przez władze komunistyczne.

Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Ks. A. Sołtysik, którego ojciec był KSM-owiczem i on sam, zanim wstąpił do Seminarium, należał do KSMM, spotykał się na co dzień z dawnymi członkami Stowarzyszenia. Zadanie propagowania idei KSM-u podjęło czasopismo „Wzrastanie” redagowane przez ks. Z. Bochenka. Począwszy od diecezji na południu Polski – pierwsze oddziały powstały w archidiecezji krakowskiej – Stowarzyszenie zakładano coraz dalej. Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 X 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30 IV 1993 r. Nowelizacji statutu dokonała 12 III 1998 r. KSM uzyskał także osobowość prawną cywilną rozporządzeniem Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 VI 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zaakceptował reaktywowanie KSM. W oficjalnym przemówieniu wygłoszonym do biskupów polskich z okazji wizyty „Ad limina Apostolorum” 12 I 1993 r. powiedział m.in.: Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą – Drodzy Bracia – decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję.

W czasie V Pielgrzymki do Ojczyzny 8 czerwca 1997 r. na Błoniach krakowskich Jan Paweł II zawierzył KSM Maryi mówiąc: „Opiece Maryi, Matki Kościoła, zawierzam organizacje i ruchy młodzieżowe obecne w Krakowie i Polsce: wspólnoty duszpasterstwa akademickiego, grupy charytatywne podejmujące troskę o chorych i niepełnosprawnych, a szczególnie tak zwane i odradzające się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży”.

Dziś KSM istnieje w 33 diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych.  Opiekunem KSM z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest JE ks. Bp Malek Solarczyk. Asystentem generalnym jest ks. kan. dr Andrzej Lubowicki z diecezji drohiczyńskiej. Prezydium Krajowej Rady KSM tworzą: przewodniczący – Patryk Czech (diecezja rzeszowska), zastępca przewodniczącego – Łukasz Fenisz (archidiecezja katowicka), zastępca przewodniczącego – Tomasz Kasprzak (archidiecezja poznańska), skarbnik –  Piotr Antczak (archidiecezja poznańska), sekretarz – Aleksandra Samula (diecezja pelplińska).