Jubileusz XXV-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej

W sobotę 24 listopada w Rostkowie odbył się Jubileusz XXV-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej. W jubileuszowym spotkaniu wzięli udział m.in.: J.E. bp Mirosław Milewski, Asystent Generalny KSM ks. dr kan. Andrzej Lubowicki, Przewodniczący Prezydium KR KSM Patryk Czech, pierwszy asystent KSM DP ks. kan. Henryk Lewandowski i wielu innych.

Uroczyste obchody srebrnego jubileuszu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej rozpoczęły się Mszą Świętą o 15.00 w Sanktuarium pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski, którzy wygłosił do młodzieży homilię. Biskup mówił: „w dniu Waszego jubileuszu, w dniu refleksji nad przeszłością i postanowień na przyszłość, z serca życzę, aby udawało się Wam wcielać w życie szlachetne ideały służby Bogu i bliźnim. Nie traćcie swego młodzieńczego ducha, nie dajcie sobie wmówić, że można żyć bez Boga i wiary, nie dajcie się zwieść szkodliwym, ateistycznym ideologiom. Niech prowadzi Was ożywczy duch młodości.  I niech w tym wszystkim „nauka z krzyża będzie mocą dla Was” (por. 1 Kor 1,18).” Podczas Mszy Świętej, tuż po kazaniu grupa 14 kandydatów na członków KSM DP złożyło uroczyste ślubowanie.

Kolejnym elementem jubileuszu była uroczysta gala podsumowująca 25 lat istnienia KSM DP, która odbyła się w remizie strażackiej. Podczas tego uroczystego spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wspomnień założyciela KSM w diecezji płockiej ks. Henryka Lewandowskiego, który mówił: „zobacz jak ty młody człowiek możesz zmieniać własną rodzinę, miasto i kraj. Stanisław i Karolina pokazują nam jak można w niewielkiej grupie zmieniać swoją historię i historię Polski.” Głos zabrali także byli prezesi KSM DP: Kornelia Morawska oraz Piotr Łaszczych, którzy w prezencie z okazji jubileuszu na ręce obecnej prezes Małgorzaty Roman złożyli upominek. Poprzedni prezesi podzielili się z zebranymi swoimi wspomnieniami z działalności w zarządzie.  Każda z osób zabierających głos otrzymała od Zarządu KSM DP pisemne podziękowanie.
Tuż po zakończeniu gali, zebrani obejrzeli film „Tożsamość”, który jest elementem projektu „Tożsamość jutra!”. Głównym celem projektu jest propagowanie patriotyzmu, kształtowania postaw i wzorców oraz zachowań pro obywatelskich, wzmocnienie poczucia wspólnoty, narodu oraz świadomości obywatelskiej i historycznej w oparciu o otwartą dyskusję i autentyczne wydarzenia oraz przykłady z życia. Po projekcji filmu zgromadzeniu uczestniczyli w debacie na temat tożsamości narodowej w konkretnym kontekście miejsca, sytuacji i grupy osób.

Po tej części spotkania prezes Roman zaprosiła uczestników na poczęstunek. Dopełnieniem uroczystości był występ zespołu „Gloria” z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem.  Zespół zaprezentował publiczności tańce: poloneza, oberka oraz krakowiaka. W przerwie występu KSMowicze zdmuchnęli świeczki na torcie, a zespół „Gloria” wraz z gośćmi odśpiewał pieśń „Życzymy życzymy”.  Na zakończenie uroczystości zespół, KSMowicze oraz goście wspólnie zatańczyli taniec belgijski, a następnie rozpoczął się bal jubileuszowy.

W uroczystościach wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele oddziałów  KSM z parafii: pw. św. Walentego w Gzach, pw. św. Mikołaja w Lipowcu Kościelnym z Proboszczem ks. Krzysztofem Szwejkowskim, pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie z Asystentem ks. Tadeuszem Jabłońskim, pw. św. Wojciecha w Płocku z Asystentem ks. Łukaszem Zdunkiewiczem,  par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku z Asystentem ks. Michałem Fordubińskim, par. pw. św. Rocha w Przewodowie, par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku z Asystentem ks. Mariuszem Marciniakiem, par. pw. św. Anny w Strzegowie z Proboszczem ks. Józefem Błaszczakiem. W spotkaniu uczestniczyła także młodzież sympatyzująca z KSM DP: Zespół GLORIA z par. pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem z Proboszczem ks. Cezarym Siemińskim, opiekunem s. Haliną Kawalec, instruktorem p. Ewą Rosłoniec, młodzież z parafii pw. św. Mikołaja w Ciemniewku, młodzież z parafii pw. św. Zygmunta w Kraszewie, młodzież z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku, młodzież z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie, młodzież z parafii pw. św. Mateusza w Zielonej.

Swoją obecnością KSMowiczów zaszczycili także: ks. ppor. Paweł Antkiewicz, ks. kan. ppor. Józef Błaszczak, ks. kan. Adam Chmielewski, ks. kan. dr Jarosław Kamiński, ks. Michał Łuczka, ks. Mariusz Marciniak, ks. Dariusz Nowotka, ks. Jarosław Szumański, ks. kan. Krzysztof Szwejkowski, s. Dominika Dudzik – pasjonistka (Płock), s. Halina Kawalec – szarytka (Obryte), s. Joanna Kawczyńska – służka (Płock).

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć na naszym facebooku: KSM DP.