Kolejny Turniej za nami!

Na początku nowego roku szkolnego KSM naszej diecezji zorganizował po raz kolejny Turniej Piłki Siatkowej o puchar ufundowany przez Biskupa Płockiego. Tegoroczne zawody sportowe, odbyły się 4 września w Grudusku.

W rozegranym turnieju wzięło udział ok 70. osób z Gruduska, Płońska (par. św. Michała Archanioła), Przasnysza (par. Chrystusa Zbawiciela), Dąbrowy oraz reprezentacja Wyższego Seminarium Duchownego. Klasyfikacja rozegranego turnieju przedstawia się następująco: 1. Dąbrowa; 2. Płońsk; 3. Reprezentacja WSD.

Rozgrywki tradycyjnie rozpoczęła Msza św., która była sprawowana w kościele parafialnym w Grudusku. Kazanie w czasie Eucharystii wygłosił asystent diecezjalny KSM ks. Michał Fordubiński, który uczestnikom postawił pytania „co znaczy być dzisiaj chrześcijaninie? Być dzisiaj członkiem KSM-u?” Zachęcał, aby KSM-owicze nieśli w świat przesłanie, że Jezus jest Panem. Zachęcał, aby dzięki ich postawie inni ludzie mieli śmiałość, aby powrócić do Kościoła. Mszę św. koncelebrowali duszpasterze z Gruduska: proboszcz, ks. Tadeusz Wołowiec, wikariusz, ks. Marcin Stankiewicz, ks. Michał Łuczka z Płońska, ks. Grzegorz Dobrzeniecki z Dąbrowy.

Turniej mógł się odbyć dzięki wsparciu sponsorów, do których zaliczają się: Proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, Dyrektor Szkoły w Grudusku oraz piekarnia Państwa Krajewskich.

To sportowe spotkanie odbyło się po raz dwunasty.