Krajowa Rada KSM za nami

W minioną sobotę, 12 maja, w Warszawie, odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie Krajowej Rady KSM. Podczas kilkugodzinnych obrad przedstawiciele 25 Zarządów Diecezjalnych dyskutowali na tematy związane z bliższą i dalszą przyszłością Stowarzyszenia.

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej, rozpoczęło expose Partyka Czecha, Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM. W swoim wystąpieniu Przewodniczący podsumował 77 dni działalności Prezydium XIII kadencji, a także przedstawił plany na najbliższe dwa lata działalności. Mówił, że całemu Prezydium zależy, aby obecna kadencja oparła się na następujących słowach kluczach: służba, relacja, formacja oraz statut.

Bardzo ważnym punktem obrad była dyskusja nad nowelizacją Statutu. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Prezydium zakresu prac, jakie trzeba w najbliższym czasie wykonać, Krajowa Rada KSM jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu sekcji ds. prac nad Statutem oraz Regulaminami KSM. W najbliższych dniach do Zarządów zostanie wysłana ankieta z pytaniami dotyczącymi Statutu.
Ważnym tematem były inicjatywy wakacyjne, jakie proponują poszczególne diecezje, a także Akademia Służby i Rozwoju na Śnieżnicy, Dni Formacyjne dla kleryków na Śnieżnicy oraz Rajd dla Życia, którego zwieńczeniem będzie udział KSM-owiczów w uroczystych obchodach 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki w Rostkowie.
Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w ramach sztafety modlitewnej przed synodem biskupów, który jesienią będzie odbywał się w Rzymie. Więcej o samej sztafecie, a także o synodzie i przygotowaniach do ŚDM w Panamie można przeczytać na stronie www.synod2018.pl.

Krajowa Rada KSM, w skład której wchodzą prezesi Zarządów Diecezjalnych i po jednym delegacie Stowarzyszeń diecezjalnych, to najwyższa władza Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzi Generalny Asystent, a także Asystenci diecezjalni. Zbiera się ona trzy razy w roku. Kolejne takie spotkanie odbędzie się we wrześniu w Zamościu.