„Niech KSM znaczy więcej!” – zakończenie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów KSM

Zakończyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w  Zamościu. Uczestnicy brali udział we wspólnych Mszach Świętych oraz obradach, na których omówione zostały plany na najbliższy rok.

Sesja rozpoczęła się w piątek, 28 września br. i trwała do niedzieli. Młodzi uczestniczyli w Mszach Świętych pod przewodnictwem biskupów z diecezji zamojsko – lubaczowskiej: bp Mariana Rojka oraz bp Mariusza Leszczyńskiego. W homiliach wygłoszonych w sobotę i niedzielę biskupi nawiązywali do bogatej historii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Biskup Leszczyński mówił dzisiaj: „Kostka znaczy więcej, dlatego niech KSM również znaczy więcej!”.

W trakcie konferencji KSMowicze podsumowali wydarzenia organizowane przez Prezydium KR, a były to m.in.: Dni Formacyjne na Śnieżnicy, II Kongres Młodzieży Polonijnej,  IX Rajd dla Życia, Centralne obchody450. Narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

Następnie młodzi wzięli udział w spotkaniu z wicemarszałkiem Senatu RP Marią Koc, która mówiła: „dajecie przykład, że można inaczej. Wy, młodzi, wykształceni, aktywni jesteście naszą nadzieją – nas, dorosłych. KSM jest najlepszą szkołą tej aktywności”.

Po południu młodzi zostali zaproszeni do udziału w ogólnopolskich inicjatywach, m.in.: udział w programie „Westerplatte młodych” w telewizji TRWAM oraz Radio Maryja, Akcja flaga w Twoim oknie oraz akcja pocztówka, rekolekcje kapłańskie organizowane przez Stowarzyszenie.

W niedzielę 30 września, KSMowicze rozpoczęli dzień Eucharystią, a następnie wysłuchali katechezy Generalnego Asystenta ks. Andrzej Lubowickiego. Kolejnym elementem było  spotkanie dotyczące finansów w stowarzyszeniu oraz  platforma Młodzi dla środowiska.

Po zakończonych obradach oraz wspólnym obiedzie młodzi zakończyli tegoroczną Ogólnopolską Sesję Zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Na Sesji KSM Diecezji Płockiej reprezentowali: prezes Małgorzata Roman, członek delegat na Krajową Radę Anna Błazińska oraz ks. asystent Michał Fordubiński.