Lednica z KSM DP

Serdecznie zapraszamy na wyjazd KSM na Lednicę. Na tegoroczny wyjazd zapraszamy chętnych z Ciechanowa, Glinojecka, Gruduska, Nasielska, Płocka, Pułtuska i Raciąża.

Grudusk:

Koszt przejazdu, ubezpieczenia i udziału w spotkaniu to 60 zł.
Zgłoszenia: prezes Oddziału KSM w Grudusku: Olga Błażejewska (tel. 789253476), ks. Marcin Stankiewicz (tel. 533777897) lub ksmdplockiej@gmail.com

Pułtusk:

Koszt przejazdu, ubezpieczenia i udziału w spotkaniu to 75 zł.
Zgłoszenia: ks. Wojciech Czajkowski (tel. 516 483 768)lub ksmdplockiej@gmail.com

Ciechanów, Mława, Glinojeck, Płońsk, Płock:

Koszt przejazdu, ubezpieczenia i udziału w spotkaniu to 75 zł.
Zgłoszenia: ksmdplockiej@gmail.com lub u prezesów Oddziałów KSM.

Szczegóły dotyczące wyjazdu:
1 czerwca 2019 r. (sobota)

Ciechanów – zbiórka przy kościele farnym (ul. ks. P. Ściegiennego 11) o godz. 2.30
Grudusk zbiórka przy kościele w Grudusku (ul. Żeromskiego 2) o godz. 2.30
Płońsk – zbiórka na parkingu na tyłach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. M. Kopernika 3) o godz. 2.00
Pułtusk – zbiórka przy kościele szkolnym (ul. ks. P. Skargi 4A) o godz. 2.30
(UWAGA! Godziny wyjazdu mogą ulec nieznacznej zmianie).

POWRÓT: 2 czerwca ok. godz. 9.00

ZAPISY: do 28 maja lub do wyczerpania miejsc.
PRZY ZAPISIE prosimy o podanie nr PESEL i miejsca wyjazdu.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 40 zł (lub całej kwoty) na konto bankowe:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej
Górna 1A, 09-402 Płock
nr konta: Bank BGŻ 93 2030 0045 1110 0000 0390 7240
tytuł przelewu: „na cele statutowe – Lednica – /nazwisko/”

Ilość miejsc ograniczona!