Listy do św. Stanisława

Podczas Kongresu Młodzieży Polonijnej uczestnicy odwiedzili Rostkowo i Pułtusk.
Podczas pobytu w Pułtusku młodzi wzięli udział w grze terenowej, w której jednym z zadań było napisanie, krótkiego listu do św. Stanisława Kostki.

Młodzież pisała prośby, podziękowania i przyjacielskie pozdrowienia. Uczestnicy mogli pozostawić w liście swój adres, by otrzymać wiadomość zwrotną. Wszystkie listy zostały przekazane do Kurii Diecezji Płockiej, gdzie płocka grupa Szkoły Nowej Ewangelizacji będzie modlić się w intencjach młodzieży.