„Gdzie możesz – siej dobro” – Zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej

W sobotę, 1 września zakończył się II Synod Młodych Diecezji Płockiej. Wzięło w nim udział ponad 200 młodych z dekanatów, ruchów i wspólnot. Młodzież pracowała w grupach nad dwunastoma tematami synodalnymi.

Dzień rozpoczęła praca w grupach, która stanowiła trzeci podczas synodu blok tematyczny. Po pracy w grupach po raz kolejny młodzi zaprezentowali swoje przemyślenia. Sebastian Szymański, wiceprezes Zarządu KSM Diecezji Płockiej podkreślił jak ważna jest współpraca młodych z proboszczem oraz innymi osobami w parafii. Zaznaczył, że młodzi cenią kontakt oraz odpowiedź na ich inicjatywę, dlatego zachęcił do interakcji ze strony proboszczów i wikariuszy.
Przewodniczący grupy wskazał, że ważnym aspektem grup młodzieży w parafiach są względy praktyczne, tj. posiadanie „własnego” miejsca przy parafii, np. sali, w której młodzi mogliby się spotykać. Przedstawiciel KSMu nie pominął także kwestii finansów w parafii. Według młodych proboszczowie powinni zastosować przejrzystość finansową, dzięki której zniknęłaby atmosfera podejrzliwości. Ta kwestia pozwoliłaby także na coraz lepsze zdobywanie środków na duszpasterstwo młodzieży, które nie jest przecież źródłem zdobywania środków materialnych, ale przestrzenią ich inwestowania. Na  zakończenie II Synodu Młodych uczestnicy udali się na Mszę Świętą pod przewodnictwem bp Piotra Libery. Hierarcha przestawił młodzieży list, jaki otrzymał od papieża Franciszka z okazji Roku św. Stanisława Kostki. Ojciec Święty napisał w nim m.in. że droga tego Świętego z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu – była „wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość”.
Biskup dodał, że to o nią mu chodziło, gdy ogłosił II Synod Młodych. „Dlatego gdy kilkanaście dni temu na bramie jego domu powieszono kilkanaście par dziecięcych bucików – a przecież przed laty w imię najwyższych ideałów rezygnował z założenia własnej rodziny i wielokrotnie zabierał w sprawie pedofilii zdecydowany głos, zwłaszcza w obronie ofiar, a „zło wypalał natychmiast rozpalonym żelazem” – to jako człowieka uprawiającego sport, zmotywowało go to do dalszego działania. Powiedziałem sobie: „przecież nie o moje dobre samopoczucie tu chodzi. I nie o moje dobre imię! Część tego strasznego grzechu także ja muszę wziąć na siebie, także ja muszę pokutować. Zwłaszcza teraz, gdy ogłosiłem Rok tego czystego, przejrzystego, prostolinijnego świętego Stanisława!” Wiem, zatem, co mam zrobić i zrobię to.” – deklarował biskup.

W swojej homilii zdecydowanie mówił: „Ale Wy, my wszyscy? Mamy opuścić ręce w geście rezygnacji? Mamy zrezygnować z bycia w Kościele, z bycia Kościołem? Nie, to jest nakaz, aby zło wykorzeniać, a jednocześnie wyzwanie, żebyś jeszcze bardziej pokochał Jezusa, jeszcze głębiej żyła ideałem Ewangelii, jeszcze poważniej spoglądała, spoglądał na swoją przyszłość jako ojca i męża, jako żony i matki, jako księdza czy zakonnicy, jako osoby, której przyszło żyć samotnie, ale nie zgorzknieć, nie obrażać się na Kościół, nie mieć pretensji do całego świata, nie gorszyć się, tylko – gdzie możesz – siać, siać dobro… I pamiętać, że „bieg na przełaj”, to nie to samo, co „bieg na skróty”! Bieg przełajowy to bieg w lesie, w terenie, gdzie są przeszkody, błoto, kałuże czy zwalone pnie.”

Kończąc homilię Biskup poprosił też młodych, aby naśladowali Jezusa w myśl stanisławowej zasady „Ad maiora natus sum” nie do wywyższania się, ale „do wydobywania z siebie i z innych tego, co najlepsze, najszlachetniejsze”. Warto dla Jezusa zaryzykować swoje życie, bo „Jezus, jest Panem ryzyka”, jak napisał papież Franciszek na zakończenie listu.

Na zakończenie Mszy Świętej młodzi przyjęli błogosławieństwo relikwiami św. Stanisława Kostki -patrona synodu, urodzonego w Rostkowie na Mazowszu.

W programie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej (31 sierpnia – 1 września) była codzienna Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Młodzi spotkali się także z artystą mimem Ireneuszem Krosnym.

Diecezja płocka jest jedyną w Polsce, w której odbyły się dwa Synody Młodych (pierwszy miał miejsce w roku 2015, w ramach 43. Synodu diecezjalnego).