Odbył się XXV Diecezjalny Zjazd KSM Diecezji Płockiej

W sobotę, 24 listopada br. odbył się XXV Diecezjalny Zjazd KSM Diecezji Płockiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich oddziałów KSM DP.

Po wspólnej modlitwie rozpoczęły się obrady prowadzone przez członków Zarządu KSM. W pierwszej części spotkania zostały zaprezentowane: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z działalności w Komitecie Roku św. Stanisława Kostki, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie sekcji modlitewnej, sprawozdanie Plutonu św. Stanisława, sprawozdanie DKR, wniosek DKR o udzielenie absolutorium oraz głosowanie.

O godzinie 12.00 zebrani odmówili modlitwę Anioł Pański. Następnie po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część obrad, w której omówiono sprawy bieżące oraz kalendarz akcji na 2019 roku. Kolejnym elementem były sprawozdania z poszczególnych oddziałów KSM oraz wolne wnioski. Obrady zakończyły się błogosławieństwem.W zjeździe wzięło udział ponad 50 osób. Uczestnicy to członkowie oddziałów KSM z parafii: pw. św. Walentego w Gzach, pw. św. Mikołaja w Lipowcu Kościelnym z Proboszczem ks. Krzysztofem Szwejkowskim, pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie z Asystentem ks. Tadeuszem Jabłońskim, pw. św. Wojciecha w Płocku z Asystentem ks. Łukaszem Zdunkiewiczem,  par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku z Asystentem ks. Michałem Fordubińskim, par. pw. św. Rocha w Przewodowie, par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku z Asystentem ks. Mariuszem Marciniakiem, par. pw. św. Anny w Strzegowie z Proboszczem ks. Józefem Błaszczakiem.