Odbyła się Ogólnopolska Sesja Krajowej Rady KSM

W weekend od 15 do 17 lutego 2019 roku odbyła się Ogólnopolska Sesja Krajowej Rady KSM.  W Toruniu spotkało się 29 diecezji, czyli prawie 140 osób. Reprezentanci KSM z całej Polski podsumowali poprzedni rok i planowali działania na kolejny.


W piątek spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, kolejnego dnia młodzi podsumowali wiele ogólnopolskich inicjatyw, m.in. „Polak z sercem!”, „Tożsamość Jutra”, Projekt „Środowisko Młodzieży”.

Przedyskutowano także kwestie dotyczące „Fundacji dla Młodzieży”, statutu KSM oraz Wydawnictwa „Gotów”.
Odbyły się również wybory uzupełniające do Prezydium KR, podczas których zastępcą przewodniczącego został Druh Tomasz Kasprzak z KSM Archidiecezji Poznańskiej.
W niedzielę omówiono sprawozdanie Zarządu oraz sporządzono kalendarium inicjatyw.

Młodzi uczestniczyli w Mszach Świętych pod przewodnictwem JE ks. bpa Marka Solarczyka – Ddlegata KEP ds. KSM oraz JE ks. bp. Wiesława Śmigla -pasterza Diecezji Toruńskiej.

Diecezję płocką reprezentowali: Małgorzata Roman, Patrycja Banaś, Bartek Cetliński, Katarzyna Kasprzak, Jakub Jatkowski oraz asystent ks. Michał Forubiński.