Pielgrzymka do miejsc kultu we Francji i Hiszpanii

pielgrzymka_2017

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Francji i Hiszpanii, która odbędzie się w dniach 9 — 19 września 2017 r. Zgodnie z programem pielgrzymki odwiedzimy m. in. Paryż, Lourdes, Costa Brava, Barcelonę, La Salette, Modonna Della Corona i Jasną Górę.

Miejsca wyjazdu

Pułtusk, Ciechanów, Płońsk

Zapisy

Każdy uczestnik pielgrzymki jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszeniowej najpóźniej do 18 sierpnia 2017 r. i przesłania jej w formie elektronicznej pod adres e-mail ksmdplockiej@gmail.com, a następnie w formie papierowej na adres biura KSM DP

KSM Diecezji Płockiej
Ul. Górna 1A
09-402 Płock

W odpowiedzi na wiadomość e-mail ze zgłoszeniem podamy numer konta do wpłat.

Zaliczki i wpłaty

Koszt pielgrzymki to 1 549 zł + 320 euro za osobę. Płatności można dokonać w ratach:

  1. 399 zł/osobę do 31 marca 2017 r. — zaliczka potwierdzająca zgłoszenie klienta;
  2. (500 zł + 120 euro)/osobę do 2 czerwca 2017 r.;
  3. (500 zł + 220 euro)/osobę do 18 sierpnia 2017 r.

Całą kwotę można również wpłacić wcześniej. Zapisy na pielgrzymkę można prowadzić również po terminach podanych w pkt. 2. i 3. powyżej — do wyczerpania ilości wolnych miejsc; ostatecznym terminem zgłoszeń (pod warunkiem wolnych miejsc) jest 18 sierpnia 2017 r.

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 300 euro.

Rezygnacja

Zaliczki podlegają zwrotowi pod warunkiem rezygnacji z uczestnictwa nie później niż do 18 sierpnia 2017 r. Przekroczenie tego terminu uniemożliwi zwrot dokonanych wcześniej wpłat — zwrot wpłaty w takim wypadku będzie możliwy tylko pod warunkiem znalezienia uczestnika na miejsce osoby rezygnującej.

Więcej informacji

Informacje na temat pielgrzymki można uzyskać:

  • telefonicznie, pod numerami 501 604 093 i 503 347 526,
  • (po wcześniejszym umówieniu) w biurze KSM DP (ul. Górna 1A, 09-402 Płock).

Do pobrania