Program formacyjny

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją kościelną, dlatego żyje Kościołem i głosi tylko to, co głosi Kościół. Formację religijną prowadzoną w Stowarzyszeniu można nazwać formacją podstawową lub katechizmową. Jej elementami są praktyki religijne Kościoła sprawdzone i wypróbowane od wieków, których, gdy chodzi np. o sakramenty nie można niczym zastąpić.

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne zastępów.

Spotkania formacyjne winne być oparte na 7-letnim Programie Formacyjnym:

I – Kandydat – „Spotkanie z Chrystusem” – pobierz

II – Kandydat – „Spotkanie z Kościołem” – pobierz

III – Członek junior – „Ja – człowiek” – pobierz

IV – Członek junior – „Ja i ty” – pobierz

V – Członek zwyczajny – „Ja i my – rodzina” – pobierz

VI – Członek zwyczajny – „Ja i my – ojczyzna” – pobierz

VII – Członek zwyczajny – „Ja i my – świat” – pobierz