Projekcja filmu „Tożsamość”

Podczas Jubileuszu XXV-lecia KSM Diecezji Płockiej młodzież oraz zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć film „Tożsamość”.

Projekcja filmu była elementem projektu, którego celem jest propagowanie patriotyzmu, kształtowania postaw i wzorców oraz zachowań pro obywatelskich, wzmocnienie poczucia wspólnoty, narodu oraz świadomości obywatelskiej i historycznej w oparciu o otwartą dyskusję i autentyczne wydarzenia oraz przykłady z życia. Jest to plan na uczczenie Rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. KSMowicze chcą mówić o tożsamości narodowej w konkretnym kontekście miejsca, sytuacji i grupy osób. Po obejrzeniu filmu odbył się także panel dyskusyjny: „Tożsamość wczoraj – była, dziś – może jest, jutro czy będzie?”.

W projekcji filmu wzięło udział ponad 50 osób. Wśród zabierających głos podczas dyskusji znaleźli się członkowie seniorzy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz ich młodsi koledzy.