STOProcent – relacja ze Strzegowa

W sobotę, 17 października br.  w Strzegowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu STOProcent. Uczestnicy spotkali się na wspólnej modlitwie, konferencji poprowadzonej przez ks. Józefa Błaszczaka.

Spotkanie rozpoczęła wspólna Msza Święte pod przewodnictwem ks. Dariusza Nowotki wikariusza parafii pw. Św. Anny w Strzegowie oraz asystenta oddziału KSM. Podczas kazania wygłoszonego przez ks. Nowotkę duchowny powiedział: „pierwszy wątek: Wiara musi być przekazywana, wiarą musimy się dzielić – stąd potrzeba spotkania wspólnoty ludzi wierzących. Potrzebny jest entuzjazm wiary, żeby się w niej umacniać, bo każdy takiego umocnienia potrzebuje.” Przy omawianiu drugiego wątku kaznodzieja wspominał o Carlo Acutisie oraz jego rodzinie: „Mama Carlo Acutisa mówiła, że jej syn nie był jakimś nadzwyczajnym człowiekiem. Na co dzień był zwyczajnym chłopakiem, ale wewnątrz jego serca działo się coś niezwykłego. Nie wyobrażał sobie życia bez Eucharystii”. Trzecim i ostatnim wątek wygłoszonego kazania było pewnego rodzaju podsumowanie: „życie ludzkie jest najlepszą okazją do uświęcenia, innej okazji już nie będzie”.

Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy spotkania wzięli udział w konferencji wygłoszonej przez ks. kan. ppor. Józefa Błaszczaka, proboszcza parafii w Strzegowie.
Ksiądz Józef w słowie skierowanym do młodzieży mówił o Znaku Krzyża. „Dziś widzimy różne metody wyeliminowania Krzyża z przestrzeni publicznej. ŚwiętyJan Paweł II mówił: „Brońcie Krzyża”. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko bronił Krzyża na szyi. Chrystusa nie ma bez Krzyża”. Podsumowaniem konferencji był wiersz Cypriana Kamila Norwida „Krzyż i dziecko”.

Ostatnim punktem spotkania była konferencja s. Aldony ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny w Mławie. W przede dniu papieskiej rocznicy siostra Aldona przywołała postać Św. Jana Pawła II. Następnie opowiedziała o swoim doświadczeniu posługi wśród chorych.

Po konferencji uczestnicy wrócili do domów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele oddziałów z Płocka, Sońska, Płońska oraz Strzegowa.