Uczestnicy Kongresu Młodzieży Polonijnej w Rostkowie i Pułtusku

W środę, 1 sierpnia br. uczestnicy Kongresu Młodzieży Polonijnej wyruszyli w odwiedziny do Rostkowa  i Pułtuska, czyli rodzinnych stron św. Stanisława Kostki. Do tych miejscowości zawitała młodzież z 21 państw: Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Paragwaju, Polski, Rosji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Zaraz po przyjeździe do Rostkowa rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. bpa. Piotra Libery i ks. bpa Wiesława Lechowicza. Eucharystię rozpoczęła procesja wejścia z zakrystii, w czasie której przedstawiciele Polonii z Wielkiej Brytanii wnieśli relikwie i obraz św. Stanisława Kostki. Po uroczystym powitaniu gości przez bp Lechowicza, który w swoich słowach podziękował za możliwość spotkania młodzieży w Rostkowie, rozpoczęła się Msza Święta, którą sprawowali księża: ks. Bogdan Renusz SChr – Prowincjał Towarzysztwa Chrystusowego, ks. Leszek Kryża SChr – Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, ks. Zbigniew Kucharski – Dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA oraz księża, którzy przyjechali do Polski wraz z młodzieżą: ks. Witkowski Paweł – Francja, ks. Kuskowski Janusz – Niemcy, ks. Tyliszczak Krzysztof – Wielka Brytania, ks. Wilkosz Michał – Niemcy, o. Brzóska Jerzy SJ – Grecja, ks. Kozak Jarosław – Wielka Brytania, ks. Skawinski Łukasz – Francja, ks. Maruszewski Włodzimierz – Białoruś, ks. Kawczyński Krzysztof – Wielka Brytania, ks. Krzysztof Ruciński – DDM Studnia, ks. Cezary Siemiński – parafia Obryte.

Oprawę Mszy Świętej i liturgię słowa  przygotowała młodzież KSM Diecezji Płockiej, a homilię wygłosił  bp Piotr Libera. W słowach skierowanych do młodzieży mówił:  „…dziś już wiem, a Wasza obecność tutaj i potem w Pułtusku to poświadcza, że warto powracać do św. Stanisława Kostki z Rostkowa, bo to wybitny, młody człowiek, porwany ideałem obrony wiary Kościoła Katolickiego. On naprawdę potrafił stawać „w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej” jak Ci, którzy 74 lata temu składali powstańczą przysięgę! Ciągnąć jak najlepszy piechur 600 kilometrów do Dylingi, a potem jak alpinista – przez Alpy i Apeniny – do Rzymu, żeby tam, u boku papieża, stanąć w obronie katolickiej wiary! Ciągnąć tą wiarą powołany! Bądźcie, Drodzy Młodzi Przyjaciele, wiarą powołani!”. Po kazaniu młodzież wyruszyła do ołtarza w procesji z darami. Ofiarowano: świecę, niesioną przez parę w kurpiowskich strojach; flagę Polski, którą ofiarowała młodzież polonijna z Grecji, Niemiec i Anglii; chleb, wino i wodę , które złożyli na ołtarzu rodzice św. Stanisława Kostki – młodzież z KSM DP przebrana w tradycyjne stroje. Na koniec Mszy młodzież z KSM DP dziękując za Mszę Świętą obdarowała biskupów białymi liliami – symbolem św. Stanisława Kostki.

Po zakończeniu Mszy Świętej rozpoczął się program patriotyczny przygotowany przez dzieci i młodzież z zespołu „Gloria” z par. pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem. Jak zaznaczyli organizatorzy: „kiedy s. Halina Kawalec, opiekunka zespołu,  przyjmowała nasze zaproszenie, powiedziała zdecydowanie, że być tu dziś z nami, to dla nich wielki zaszczyt”. Najmłodsi członkowie zespołu rozpoczęli występ śpiewając „Rotę”, a następnie ich starsi koledzy zatańczyli tradycyjny, polski taniec – polonez. W dalszej części programu młodzież z Obrytego przygotowała dla uczestników Kongresu tradycyjne pieśni kurpiowskie, a zaraz po nich zaprezentowali dwa tańce – oberek i walc. Jak sami podkreślili: „tych tańców nie mogło zabraknąć na Mazowszu”. Na zakończenie występu, zespół „Gloria” zaprosił zebraną młodzież do wspólnego tańca belgijskiego.

Po wizycie w Rostkowie młodzież przemieściła się do Pułtuska, w którym rozpoczęto przygotowaną przez KSM Diecezji Płockiej „Grę terenową ze św. Stanisławem Kostką”. Młodzież została podzielona na grupy.  Każda drużyna na początek dostała cenne wskazówki od św. Stanisława Kostki i mapę miasta, po czym musiała odwiedzić wszystkie zaznaczone na niej punkty. W każdym z nich grupa wykonywała określone zadania, za które otrzymywała poszczególne litery hasła. W miejscach oznaczonych na mapie na uczestników Kongresu czekały postacie:  św. Stanisław Kostka,  rodzice i rodzeństwo  św. Stanisława Kostki – Jan i Maria, Wojciech, Mikołaj, Paweł, Katarzyna i Anna; Karolina Kózkówna, ks. Piotr Skarga, ks. Andrzej Bobola, bp Andrzej Noskowski, Duch Pułtuska, uczennice ze „Wspomnień niebieskiego mundurka”, Matka Boża Fatimska oraz Maria Walewska.

Po zdobyciu wszystkich punktów na mapie, młodzież spotkała się w Amfiteatrze Domu Polonii, by zrobić sobie wspólne zdjęcie. Każda drużyna otrzymała pamiątkowe gadżety, a następnie wszyscy uczestnicy udali się na obiad na tawernie przy pułtuskim zamku.

Po wspólnym posiłku młodzież udała się w drogę powrotną do Warszawy. O 17.00, uczestnicy ponownie spotkają się i udadzą na Cmentarzu Powązkowski, gdzie odbędzie się Apel Poległych w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wydarzenia w Rostkowie i Pułtusku zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej przy pomocy:  parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, parafii pw. św. Matuesza w Pułtusku, parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku, parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie,  parafii pw. św. Anny w Strzegowie, OSP Rostkowo, Kurii  Diecezji Płockiej – Wydziału Duszpasterskiego, Gościa Niedzielnego, Urzędu Miasta Pułtusk, Straży Miejskiej w Pułtusku, Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Domu Polonii w Pułtusku.

Serdecznie dziękujemy za pomoc!