Wielkopostna modlitwa w intencji księży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zaprasza do włączenia się w  wielkopostną modlitwę w intencji księży!

W czasie Wielkiego Postu członkowie oraz sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej będą modlić się za kapłanów, których sami zgłoszą do inicjatywy.

W każdym tygodniu Wielkiego Postu odbędzie się losowanie poprzez które każda zgłoszona do modlitwy osoba, będzie powierzać Bogu, poprzez dziesiątkę Różańca oraz specjalną modlitwę, konkretnego księdza.
Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego w wiadomości prywatnej na FB oraz pod adresem e-mail: kobiety.ksmplock@gmail.com.