Wizyta w Oddziale KSM w Strzegowie

18. sierpnia 2017 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Zarządu Diecezjalnego w Oddziale KSM przy parafii pw. św. Anny w Strzegowie. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą Świętą o godz. 18.00, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Józef Błaszczak. Wzięło w nim udział 12 osób.

Po wspólnej Eucharystii uczestnicy przeszli do salki parafialnej, gdzie na początku odbyło się spotkanie formacyjne oparte na słowach św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. KSM-owicze zastanawiali się czy sami potrafią stawiać sobie wymagania, a nawiązując do omawianego tematu jako pracę domową zalecono im poddać kontemplacji pytanie: „Jakim KSM-owiczem jestem?”.

Kolejnej części spotkania przewodniczyła Małgorzata Roman, Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM DP. W tym czasie poruszane były tematy bieżącej pracy Oddziału, uczestnictwa w akcjach diecezjalnych KSM, a także współpracy młodych kandydatów z najstarszymi członkami.

Na koniec odbyło się spotkanie z Kierownictwem Oddziału. W burzy mózgów wszyscy starali się dokonać szczegółowej analizy poszczególnych wydarzeń i wspólnie wyciągnąć dobre wnioski, by ulepszyć pracę Stowarzyszenia w parafii. Strzegowscy KSM-owicze przedstawili też swoje plany na prowadzenie spotkań KSM od początku nowego roku szkolnego.

Inicjatorem wizyty był Zarząd Diecezjalny KSM Diecezji Płockiej. Przed nami wizyty w kolejnych Oddziałach KSM.