XXIV Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Płockiej

18 listopada 2017 r. w MCEW Studnia w Płocku odbył się XXIV Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Płockiej. Tematyką obrad były sprawy bieżące Stowarzyszenia i plany na rok 2018. W spotkaniu wzięło udział ponad czterdziestu KSM-owiczów.


Dla niektórych obchody Zjazdu rozpoczęły się już 17 listopada wieczorem, kiedy to jedenastu kandydatów KSM podeszło do egzaminu przed przyrzeczeniem. Młodzi musieli podejść do pisemnego i ustnego sprawdzenia swojej wiedzy z wiadomości o Stowarzyszeniu, Kościele i Ojczyźnie. W składzie komisji egzaminacyjnej znaleźli się członkowie Zarządu Diecezjalnego KSM i Asystent Diecezjalny ks. Grzegorz Szlom.

W sobotę uroczystość Zjazdu rozpoczęła się wspólną Eucharystią, której przewodniczył Asystent Diecezjalny KSM ks. Grzegorz Szlom. Koncelebrowali ją ks. Michał Fordubiński z parafii św. Michała Archanioła w Płońsku i ks. Mariusz Marciniak z parafii Sońsk. Ks. Grzegorz w kazaniu zwrócił uwagę na postać bł. Karoliny Kózkówny, patronki Stowarzyszenia i zachęcił by każdy z młodych zadał sobie –pytanie czy tak jak ona jest gotów w każdej chwili umrzeć dla Boga. W czasie Mszy kandydaci KSM złożyli przyrzeczenie gotowości pracy nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Kolejnym punktem spotkania były obrady, w czasie których poruszano sprawy bieżące Stowarzyszenia i przedstawiono plany na rok 2018. Przedstawiono także kwestię włączenia się w organizację Roku św. Stanisława Kostki i zachęcono wszystkich KSM-owiczów do współpracy przy rozwijaniu kultu Patrona KSM. Przedstawiono także sprawozdania z działalności KSM za rok 2017 i sprawozdanie finansowe.

Drugą część obrad stanowiły wybory do władz diecezjalnych KSM. W głosowaniu tajnym kandydatami na prezesa zostali: Małgorzata Roman, Sebastian Szymański i Anna Błazińska. O wyborze prezesa zdecyduje biskup płocki Piotr Libera. Jeden z kandydatów na prezesa zostanie jego zastępcą, a drugi będzie delegatem na Krajową Radę KSM. Ponadto w skład zarządu wejdą: Patrycja Banaś, Marta Żendarska, Bartosz Cetliński i Jakub Jatkowski. Diecezjalną Komisję Rewizyjną utworzyli: Dominik Dawidczyk (przewodniczący), Natalia Trojanowska i Julita Więcław.