XXVI Zjazd Diecezjalny KSM DP

W sobotę, 23 listopada br. w MCEW Studnia w Płocku odbył się XXVI Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Płockiej. Tematyką obrad były sprawy bieżące Stowarzyszenia, plany na kolejny rok oraz wybory na stanowiska Zarządy Diecezjalnego.

Diecezjalny Zjazd KSM rozpoczął się od obrad, w czasie których poruszano sprawy bieżące Stowarzyszenia i przedstawiono plany na rok 2020. Zaprezentowano także sprawozdania z działalności KSM za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe.

Po wspólnej modlitwie Aniołem Pańskim, KSMowicze spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Wojny na czele z prezesem Aleksandrem Gadowskim, który w swoich wypowiedziach podzielił się wspomnieniami z trudnego okresu jakim była II wojna światowa.

Kolejny punktem zjazdu była Msza Święta, której przewodniczył diecezjalny asystent KSM ks. Michał Fordubiński. Podczas kazania, które wygłosił ksiądz asystent do zgromadzonej młodzieży znalazło się wiele trudnych pytań: „Co Panie Boże chcesz powiedzieć kandydatom, którzy za chwil wstąpią w poczet Stowarzyszenia? Co Panie Boże chcesz powiedzieć Dzieciom Wojny, którzy zaszczycili nas dziś swoją obecnością? Co chcesz powiedzieć członkom Stowarzyszenia, aby chcieli żyć w pełni? Żyć na 100%?”. Ksiądz Fordubiński zakończył swoje kazanie słowami: „Walcz by twoje życie było piękne. Było inne niż rówieśników. Miej odwagę iść pod prąd.”.

Podczas Mszy Świętej12 osób złożyło przyrzeczenia i tym samym wstąpiło w szeregi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Po Mszy Świętej oraz obiedzie rozpoczęła się druga część obrad, która stanowiły wybory na stanowiska Zarządu Diecezjalnego oraz Komisji Rewizyjnej.
W skład nowego zarządu weszli: Małgorzata Roman, Anna Błazińska, Bartosz Cetliński, Jakub Jatkowski, Julita Więcław, Katarzyna Kasprzak, Adrian Kędzierski.

Spośród wybranych KSMowiczów: Małgorzaty Roman, Anny Błazińskiej oraz Bartosza Cetlińskiego prezesa wyłoni Biskup Płocki.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Patrycja Banaś, Marta Łaszczych oraz Renata Jaskulska.

W zjeździe wzięła udział młodzież z: Płońska, Płocka, Strzegowa, Mławy, Gruduska, Sońska.