Zaproszenie na Radę Kierownictw KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zaprasza Kierownictwa Oddziałów na Radę, która odbędzie się 10.02.2017 r. w Płońsku na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła.

Bardzo prosimy prezesów o przesłanie liczby osób wyrażających chęć uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy wysyłam do dnia 27. 01. 2018 r. pod adres e-mail: ksmdplockiej@gmail.com

Koszt: 15 zł

Plan Rady Kierownictw:
12.00 – Modlitwa, zawiązanie wspólnoty
12.15 – Szkolenie z indywidualnych uwarunkowań psychologicznych prowadzone przez policyjnego psychologa Panią mgr Małgorzatę Chmielewską
14.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.00 – Sprawy bieżące (Rok Św. Stanisława Kostki, program formacyjny „Oto Ja”, rekolekcje dla kandydatów KSM, akcje sportowe, Miasteczko Modlitewne, zawierzenie KSM Matce Bożej na Jasnej Górze)
15.45 – Warsztaty liturgiczne prowadzone przez Diakona Mateusza Wilczyńskiego
17.40 – Przygotowanie do Eucharystii
18.00 – Msza Święta