Zawierzenie KSM na Jasnej Górze i obrady Krajowej Rady

24 lutego członkowie KSM, w tym Zarząd z naszej diecezji, uczestniczyli w ogólnopolskim zlocie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Częstochowie. Podczas Apelu Jasnogórskiego zawierzyli siebie, swoją organizację oraz KSM-owskie działania i inicjatywy Matce Bożej. Uczynili to w szczególną rocznicę – podobnie jak ich poprzednicy w 1938 roku –  spotkali się przed cudownym obrazem Czarnej Madonny na Ogólnopolskim Zlocie KSM.

Wieczornej modlitwie apelowej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Kierując słowa wprost do Maryi powiedział: „Matko Boża, Maryjo, Mamo, dzisiaj w osobach młodych zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży stają przed Tobą wszyscy młodzi naszej Ojczyzny, stają niosąc w sobie tę głęboką tęsknotę i pragnienie, aby w swoim życiu doświadczyć takiej miłości i takiej zgody na Boże dzieła od swoich bliskich, od rodziców, od wychowawców, duszpasterzy, jak Ty otaczałaś miłością swojego Syna”. Biskup Solarczyk oddał w opiekę Matce Bożej należących do KSM-u mówiąc: „Maryjo, przyjmij naszą szczerość, przyjmij każdego młodego, szczególnie teraz, kiedy przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży chcą zawierzyć siebie i każdego młodego naszej Ojczyzny, i chcą potwierdzić, że są gotowi pójść drogami Boga, niosąc prawdę Boga, rozwijając świętość Boga”.

Generalny Asystent KSM, ks. dr Andrzej Lubowicki wskazywał, że „zawierzenie KSM, jego członków ma nam dodać odwagi, ma nas otworzyć byśmy też potrafili tak powiedzieć i byśmy otworzyli się na parafie, na swoje środowiska i w nich świadczyli o Jezusie Chrystusie Królu!”

Akt zawierzenia dokonany podczas Apelu Jasnogórskiego poprzedziła Msza święta, której przewodniczył Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo. W homilii wskazywał, aby należący do KSM nie tracili łaski, która została dana i nie przyjmowali jej na próżno. Podkreślał: „Przyjęcie łaski i zgoda na decydujący głos Boga w naszym życiu jest jedyną odpowiedzią, której domaga się Bóg od każdego i każdej z was. To nasza rzeczywistość i nasze wyzwania.”

W trakcie spotkania odbył się także przedpremierowy pokaz filmu „Tożsamość 1918-2018”. Film, którego reżyserem jest KSM-owicz Michał Hubala, przedstawia historię KSM-u w Polsce od jego utworzenia, w czasie drugiej wojny światowej i w czasach komunistycznych. Wydarzenie na Jasnej Górze odbywało się w 100. Rocznicą zlotu z 1938 r. Wtedy to 150 tys. członków KSM Męskiej przyjechało, żeby swoje życie oddać Maryi.

Jasnogórskie zawierzenie było połączone z weekendowym spotkaniem Krajowej Rady KSM, podczas której  odbyły się wybory do jej Prezydium. W skład PKR KSM weszli: Patryk Czech – przewodniczący (diecezja rzeszowska), Łukasz Fenisz – zastępca przewodniczącego (archidiecezja katowicka), Mateusz Stefaniuk – zastępca przewodniczącego (diecezja drohiczyńska), Aleksandra Samula – sekretarz (diecezja pelplińska), Piotr Antczak – skarbnik (archidiecezja poznańska). Krajową Komisję Rewizyjną KSM tworzą Mateusz Kuźniar (archidiecezja przemyska), Paweł Kurasz (archidiecezja Przemyska) i Łukasz Tupaj (archidiecezja wrocławska).

Przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Płockiej uczestnicząc w tym jubileuszowym spotkaniu promowali inicjatywy związane z trwającym w Polsce Rokiem św. Stanisława Kostki, które mają miejsce w naszej diecezji. Gospodarzem Ogolnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych był KSM archidiecezji częstochowskiej.