Materiały formacyjne

Zamieszczone poniżej materiały formacyjne zalecamy wykorzystać przy prowadzeniu spotkań w oddziałach.

 1. Pismo Święte,
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum,
 3. Adhortacja apostolska „Christifideles laici” Ojca Świetego Jana Pawła II o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i na świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II – 30 XII 1988 r.,
 4. Materiały do formacji KSM (wszystkie części), ks. dr Leszek Domagała, wyd. „GOTÓW”, Brzesko 2011,
 5. Vademecum Druha i Druhny KSM, ks. J. Uliasz, S. Węglińska, J. Węglińska, K. Tryk, T. Kopacz, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2002,
 6. Syna Bożego słuchajcie, ks. A. Zwoliński, wyd. „GOTÓW”, Kraków 1999,
 7. Ducha nie gaście, ks. A. Zwoliński, wyd. „GOTÓW”, Kraków 1998,
 8. Znaki czasu (wszystkie części), Ks. J. Uliasz, K. Misiura, S. Węglińska, R. Kusiak, Sandomierz 2008,
 9. Śpiewnik KSM, ks. A. Bączkowski, wyd. „Bernardinium”, Pelplin 2000,
 10. Św. Stanisław Kostka dawniej i dziś, ks. Janusz Cegłowski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2007,
 11. Św. Stanisław Kostka największy z międzynarodowych Polaków, ks. J. Warszawski SI, wyd. Te Deum, Warszawa 2002,
 12. O świętym Stanisławie inaczej, T. Jankowska, wyd. FIDEI, Warszawa 2008,
 13. Bardzo niemodna święta Błogosławiona Karolina Kózkówna, T. Jankowska, wyd. FIDEI, Warszawa 2012,
 14. Błogosławiona Karolina Kózkówna Czyste serce, S. Palka, wyd. eSPe, Kraków 2014,
 15. Piękny jest Bóg, ks. Z. Kucharski, wyd. APOSTOLICUM, Ząbki 2014.