Sekcje

Przy Zarządzie Diecezjalnym KSM Diecezji Płockiej działają sekcje:

  • Sekcja modlitewna Kobiet KSM DP – kierownik sekcji: Druhna Martyna Kałwa, kontakt pod adresem e-mail:  kobiety.ksmplock@gmail.com, 
  • Pluton Różańcowy KSM im. św. Stanisława Kostki – kierownik sekcji: Druh Piotr Łaszczych,
  • Sekcja formacyjna KSM DP – kierownik sekcji: Druhna Julita Więcław.