XIV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Biskupa Płockiego już niebawem!

Wielkimi krokami zbliża się XIV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Biskupa Płockiego. W tym roku zostanie rozegrany na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku i odbędzie się 8 października 2022 r.

Zapisy drużyn na Turniej trwają do 30 września br. Zgłoszenie należy przesłać mailowo, na adres ksmdplockiej@gmail.com. Wpisowe wynosi 50 zł od drużyny. Przypominamy także, że każda z drużyn jest zobowiązana do dostarczenia przed przystąpieniem do rozgrywek imiennej listy zawodników (załącznik nr 1) wraz z wpisowym oraz zaświadczenia (załącznik nr 2) podpisanego przez księdza asystenta oddziału/opiekuna danej grupy i oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek (załącznik nr 3).

Dzień turniejowy rozpoczniemy od Mszy Świętej, która odbędzie się w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku (ul. Płocka 17). Mecze odbędą się natomiast w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie (ul. Jana Pawła II 12).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Załącznik nr 1 – karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 – zaświadczenie od ks. asystenta oddziału/opiekuna grupy

Załącznik nr 3 – oświadczenie zawodników o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek

Regulamin XIV Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Biskupa Płockiego