Zaproszenie na Obóz KSM w Broku

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat na Obóz KSM w Broku, który odbędzie się w dniach 21-27.08.2017 r.oboz

W programie obozu będą miały miejsce terenowe warsztaty edukacji ekologicznej. Uczestnicy będą zapoznawać się z tematyką ekologiczną realizowaną w ramach projektu, a opartą na katolickiej nauce społecznej. Obóz będzie odbywał się w duchu KSM – każdego dnia młodzież będzie uczestniczyć w Mszy Świętej i poznawać elementy formacji KSM. Opiekunami młodzieży w trakcie obozu będą KSM-owicze z diecezji płockiej – nauczyciele aktywnymi zawodowo lub posiadający uprawnienia wychowawców kolonijnych. Opiekę duchową nad uczestnikami będzie sprawował ks. Mariusz Marciniak, asystent Oddziału KSM przy par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.

Zapisy pod adresem e-mail: ksmdplockiej@gmail.com do wyczerpania miejsc.

Po przyjęciu zgłoszenia uczestnikowi zostaną przesłane w formie elektronicznej dokumenty rekrutacyjne Obozu.

Ilość miejsc ograniczona.

Koszt: 180 zł (w cenie: noclegi, wyżywienie, kadra kierownicza i wychowawcza, opiekę medyczną, wycieczki krajoznawcze, przejazd autokarem do ośrodka i z powrotem oraz wiele atrakcji).