Ognisko patriotyczne

Trwa obóz KSM diecezji płockiej w Broku. Głównym elementem dzisiejszego dnia było ognisko patriotyczne, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy obozu oraz opiekunowie.

Celem Ogniska Patriotycznego jest przede wszystkim zachowanie wśród młodego pokolenia pamięci o bohaterach, tych znanych z imienia i nazwiska oraz tych bezimiennych, którzy walczyli o naszą niepodległość i wolność w okresie zaborów, wojny i komunizmu. Przypomnienie i śpiewanie pieśni, które im towarzyszyły, przywołuje te trudne, wymagające odwagi i patriotycznej postawy czasy, zmusza do przemyślenia swojego stosunku do patriotyzmu, zdefiniowania go w sposób adekwatny do teraźniejszości.

Spotkanie poprzedziło wspólne odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę”. W trakcie wieczoru uczestnicy wykonywali zadania związane z historią Polski. W grupach opracowano ważne momenty w dziejach kraju, a były nimi: Chrzest Polski, I wojna światowa, odzyskanie niepodległości, II wojna światowa, Powstanie Warszawskie, Żołnierze Wyklęcie, pojęcie patriotyzmu kiedyś i dziś. Po pracy w grupach przyszedł czas na prezentacje, które zostały poprzedzone wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych. Ognisko, które odbyło się w ramach obchodów stulecia odzyskania  niepodległości przez Polskę, uczestnicy zakończyli uroczystym odśpiewaniem Roty oraz Hymnu Polski.

Obóz KSM trwa do 6 lipca. Został zorganizowany przez Zarząd KSM diecezji płockiej.