„Szukajcie pokoju serca” – II Synod Młodych Diecezji Płockiej

W piątek 31 sierpnia rozpoczął się II Synod Młodych. Młodzi zgromadzili się na terenie WSD w Płocku, by rozmawiać o kondycji duszpasterstwa młodzieży w naszej diecezji. Na synod zostali zaproszeni przedstawiciele młodzieży z dekanatów, ruchów i wspólnot. Młodzież rozpoczęła prace w grupach nad 12 tematami synodalnymi. To, co już zostało wypracowane młodzi zaprezentowali na sesjach plenarnych. Jutro kolejny dzień prac.

Młodzi rozpoczęli Synod Mszą Świętą w kaplicy św. Stanisława Kostki, której przewodniczył ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W kazaniu przekazywał młodym czym tak naprawdę jest dar pokoju: „warunkuje je szczęście, zdrowie, posiadanie dóbr materialnych. Tymczasem niepokój, to poczucie utraty pewności siebie, martwienie się, obawy. Niepokój był duchowym i religijnym doświadczeniem apostołów, on ich nie opuszczał. Dlatego Jezus zapowiedział, że pośle im Swego Ducha, który będzie odpowiedzią na ich niepokoje – ‘Boży pokój, którego pragniemy w życiu, to owoc Zmartwychwstania’.”- zaznaczył ks. Jarosz. Rektor podkreślał także istotę czasu: „Jeśli szukamy pokoju, naszym pragnieniem jest wejście na drogę świętości. Nie trzeba tego odkładać w czasie, na później, ponieważ ‘już w ziarnie młodości jest początek starości’.” Na zakończenie ks. Jarosz zachęcił zebranych, aby rozniecali w sobie pragnienie świętości, która będzie innych przyciągać ku Chrystusowi – „Szukajcie pokoju serca, który zaprowadzi was do wieczności i do świętości”. Po Mszy św. uczestnicy II Synodu Młodych przeszli do Sali Biskupów w seminarium. Ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży przypomniał, że zgodnie z etymologią, synod, to praca we wspólnocie uczniów Jezusa. Dlatego też prace synodalne powinny być oparte na pragnieniach wspólnoty. Zaznaczył, że głównym tematem prac będzie duszpasterstwo w parafiach: – „Spotykamy się, by w posłuszeństwie Duchowi Świętemu pracować dla dobra Kościoła” – zapewnił uczestników spotkania.

Przez cały dzień ponad 200 uczestników II Synodu Młodych pracowało w grupach pod kierunkiem świeckiego animatora i duchownego moderatora, w dwóch blokach tematycznych: „Święty Kościół – sakramenty i słowo Boże” oraz „Mój Kościół – parafia”. Następnie prace grup zostały zaprezentowane na sesji plenarnej. Padło tam wiele ważnych dla wspólnot słów. Mówiono o zaangażowaniu w najdrobniejsze sprawy w parafii, ale także o inicjatywach jakiś potrzebują młodzi, by z radością uczestniczyć w życiu Kościoła. Młodzi podkreślili, że ważne są dla nich m.in. dialogowane kazania, spowiedź poza Mszą św., wykorzystywanie w katechezie nowych technologii, rekolekcje wielkopostne w szkołach oraz rekolekcje wyjazdowe, organizowanie festiwali młodzieży z warsztatami tematycznymi, audycje w radio katolickim oraz swój udział w parafialnych radach duszpasterskich. Podczas prezentacji grup młodzież podkreśliła także fakt, iż diecezjalne wspólnoty powinny częściej ze sobą współpracować, ponieważ ciągła rywalizacja sprzyja budowaniu napięcia i konfliktów.

Synodowi patronuje św. Stanisław Kostka, ponieważ w tym roku, 15 sierpnia minęło 450 lat jego od śmierci. Ksiądz Biskup Piotr Libera w Słowie na Synod napisał: „nie może być lepszej sposobności niż Rok św. Stanisława Kostki, aby młodzi chrześcijanie Diecezji przeżyli takie Zamyślenie. Dlatego właśnie postanowiłem zaprosić do naszego seminarium duchownego około dwustu liderów młodzieży diecezji wraz z ich duszpasterzami”.

Synod Młodych trwa dwa dni. W dniu dzisiejszym, tj. 1 września,  młodzi ponownie zbiorą się w swoich grupach, by dalej rozmawiać o ważnych dla nich sprawach.