Uroczysta inauguracja II Kongresu Młodzieży Polonijnej

30 lipca br. w odbyła się inauguracja II Kongresu Młodzieży Polonijnej, który odbywa się w dniach 28 lipca – 5 sierpnia 2018 r w Warszawie. Wspólną Eucharystię pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka poprzedziła gala z udziałem zaproszonych gości. We współorganizacji Kongresu są zaangażowaniu płoccy KSM-owicze.

Uroczysta inauguracja rozpoczęła się występem Zespołu Pieśni i Tańca Małe Podlasie, podczas którego zaprezentowano taniec polonez, a w kolejnych częściach spotkania mazura, kujawiaka i krakowiaka.

W oficjalnej części odczytane zostały listy od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i abp. Stanisława Gądeckiego. Następnie do uczestników Kongresu wygłosili słowo Prymas Polski abp Wojciech Polak, a obecny przez cały czas na Kongresie bp Wiesław Lechowicz poprosił kardynała Kazimierza Nycza o słowo do młodzieży polonijnej i błogosławieństwo. Uczestnicy Kongresu wysłuchali przemówienia Marszałka Senatu RP p. Stanisława Karczewskiego. Głos na uniwersyteckiej auli na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis zabrali także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów p. Anna Maria Anders, p. Hubert Czerniuk z MSZ i p. Dariusz Bonisławski ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Kolejnym elementem inauguracji była część artystyczna – koncert poetycki „Kiedy myślę Ojczyzna”, a także koncert w wykonaniu artystów scen warszawskich z polskimi aktorami p. Dominiką Figurą i p. Dariuszem Kowalskim na czele.

Kulminacyjnym momentem dnia była wspólna Msza Święta uczestników Kongresu, która odbyła się w pokamedulskim kościele w lesie bielańskim. „Wiara i powołanie rozpoczynają się wraz z naszym otwarciem na działanie Ducha Świętego. Jeśli nie zaryzykujemy i nie poddamy się Jego ożywiającej mocy, nic się w nas tak naprawdę nie dokona” – mówił w homilii abp Wojciech Polak. Prymas Polski podkreślił, że moc Ducha Świętego może wyzwolić się tak dobitnie jak małe ziarnko gorczycy, które rzucone w ziemię rozrasta się w wielkie drzewo.
W następnej części młodzi uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez grupę ewangelizacyjną z diecezji tarnowskiej. Uczestnicy mogli poddać refleksjom własne przemyślenia nt. swojej wiary, a także za czerpać doświadczenia z wysłuchanych świadectw. Dzień zakończył się wspólną Adoracją Najświętszego Sakramentu.
W tegorocznym Kongresie udział bierze także dziewięć osób z KSM diecezji płockiej, które pomagają w organizacji.

Małgorzata Roman
Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM DP