Wybrano nowy Zarząd KSM DP!

W sobotę, 20 listopada br. w DDM Studnia w Płocku, odbył się XXVII Zjazd diecezjalny KSM DP. Podczas spotkania druhny i druhowie wybrali nowy Zarząd KSM DP.

W trakcie przedpołudniowej części spotkania KSMowicze zaprezentowali sprawozdanie z działalności KSM, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie sekcji modlitewnej, sprawozdanie DKR. Przedstawiono także plan działania na najbliższy rok.

W samo południe uczestnicy spotkania zgromadzili się na modlitwie. Tuż po Aniele Pańskim rozpoczęła się Msza Święta. Podczas homilii ks. Michał Fordubiński asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej mówił o poszukiwaniu światła do działania na rzecz KSMu tak, by ta praca każdemu z nas dawała siłę: „Pan Jezus daje obraz przyszłego świata. Jeśli człowiek pozna Prawdę to musi tę prawdę dopasować do swojego sumienia. To jest program na kolejne lata służby w KSM. Słuchać swojego sumienia. Pamiętać, by nasze sumienie, które jest darem do Pana Boga, tak głośno do nas mówiło, żebyśmy chcieli słuchać i zmieniać siebie dla Pana Boga”.

Po Mszy Świętej i wspólnym obiedzie rozpoczęła się druga część obrad, w trakcie której odbyły się wybory do Zarządu KSM DP. W głosowaniu tajnym kandydatami na prezesa zostali: Anna Błazińska, Katarzyna Kacprzak, Julita Więcław. O wyborze prezesa zdecyduje biskup płocki Piotr Libera. Jeden z kandydatów na prezesa zostanie jego zastępcą, a drugi będzie delegatem na Krajową Radę KSM. Ponadto w skład zarządu wejdą: Natalia Kowalska, Jakub Jatkowski, Martyna Ostrowska, Marta Banaś. Diecezjalną Komisję Rewizyjną utworzyli: Olga Błażejewska (przewodnicząca), Stella Kruszyńska, Sylwia Kruszyńska.

Na zakończenie spotkania podziękowano ustępującym członkom Zarządu KSM DP. Po wspólnej modlitwie oraz błogosławieństwie zebrani wrócili do domów.