Zapraszamy na Zjazd Diecezjalny KSM DP!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zaprasza na kolejny Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Płockiej. Tegoroczny zjazd odbędzie się w formie online (platforma Zoom).

14 stycznia 2021 r. (czwartek) młodzi będą rozmawiać na temat bieżących spraw KSM. Przedstawione zostaną także sprawozdania z działalności KSM DP.

Plan:
18.15 – rozpoczęcie Zjazdu, modlitwa
18.25 – sprawozdania Zarządu Diecezjalnego (merytoryczne, finansowe)
18.50 – wniosek DKR KSM DP o udzielenie absolutorium ZD KSM DP
18.55 – głosowanie
19.05 – przedstawienie planów akcji KSM DP w roku 2021
19.20 – sprawy bieżące, składki, sprawozdania roczne, przyrzeczenie
19.40 – wolne wnioski
20.00 – zakończenie

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie osób uprawnionych do głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu KSM Diecezji Płockiej na adres ksmdplockiej@gmail.com.

Prosimy również o wcześniejsze przesłanie listy osób uczestniczących w Zjeździe w celu weryfikacji przy dodawaniu uczestników na platformie Zoom.