Zaproszenie na XXVI Zjazd diecezjalny KSM DP

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zaprasza na XXVI  Zjazd diecezjalny KSM, który odbędzie się 23 listopada br. w MCEW Studnia w Płocku. 

Podczas zjazdu młodzi będą rozmawiać na temat bieżących spraw KSM. Przedstawione zostaną także sprawozdania z działalności KSM DP.
W tym roku odbędą się również wybory na stanowiska Zarządu Diecezjalnego oraz Komisji Rewizyjnej. 

Ramowy program Zjazdu:

10:00 – recepcja
10:15 – oficjalne rozpoczęcie Zjazdu Diecezjalnego, obrady cz. I
12:00 – Anioł Pański
12.15 – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Wojny
13.00 – przygotowanie do Mszy Świętej
13:15 – Msza Święta
14.15 – obiad
14:45 – obrady cz. II, wybory
15.45 – zakończenie.

Osoby uprawnione do kandydowania (członkowie KSM, którzy ukończyli 18 lat) na stanowiska Zarządu Diecezjalnego KSM DP proszone są o nadesłanie CV, listu motywacyjnego, opinii prezesa oddziału oraz opinii asystenta oddziału do 20.11.2019 r. na adres: ksmdplockiej@gmail.com.

Uwaga! Cisza wyborcza obowiązuje od północy 21.11.2019 r.