Zaproszenie na XXVII Zjazd diecezjalny KSM DP

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zaprasza na XXVII  Zjazd diecezjalny KSM!

Spotkanie odbędzie się 20 listopada br. w MCEW Studnia w Płocku. Ważnym elementem wydarzenia będzie Eucharystia, podczas której nowi członkowie KSM złożą przyrzeczenia.

Zjazd będzie poświęcony działaniom KSM na terenie diecezji płockiej. Zarząd Diecezjalny KSM zaprezentuje sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, a także różnorodne propozycje akcji zaplanowanych na rok 2022. Odbędą się również wybory do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Ramowy program Zjazdu:

10:00 – recepcja
10:15 – oficjalne rozpoczęcie Zjazdu Diecezjalnego, obrady cz. I
12:00 – Anioł Pański, przygotowanie do Mszy Świętej
12:30 – Msza Święta
13.30 – obiad
14:30 – obrady cz. II, wybory
15.30 – zakończenie

Osoby uprawnione do kandydowania (członkowie KSM, którzy ukończyli 18 lat) na stanowiska Zarządu Diecezjalnego KSM DP proszone są o nadesłanie CV, listu motywacyjnego, opinii prezesa oddziału oraz opinii asystenta oddziału do 17.11.2021 r. na adres: ksmdplockiej@gmail.com.

Uwaga! Cisza wyborcza obowiązuje od północy 19.11.2021 r.