Zaproszenie na Zjazd Diecezjalny

Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej zaprasza na XXIV Zjazd Diecezjalny. Spotkanie odbędzie się we wspomnienie liturgiczne naszej Patronki bł. Karoliny Kózkówny 18. listopada 2017 r. w płockiej Studni.

Zjazd rozpocznie się wspólną Eucharystią, w czasie której nowi członkowie KSM złożą przyrzeczenia. Następnie rozpoczną się obrady poświęcone tematyce działań Stowarzyszenia, a także przedstawienie sprawozdań z działalności od ostatniego Zjazdu.

Do uczestnictwa w Zjeździe zobowiązani są przedstawiciele kierownictw wszystkich Oddziałów KSM i księża asystenci.

Ramowy program Zjazdu:

  • 9:20 – recepcja
  • 9:30 – przygotowanie do Eucharystii
  • 10:00 – Eucharystia
  • 11:00 – rozpoczęcie obrad Zjazdu Diecezjalnego
  • 12:00 – Anioł Pański, przerwa kawowa
  • 12:20 – obrady (wybory)
  • 14:30 – posiłek
  • 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • 15:15 – zakończenie XXIV Zjazdu Diecezjalnego KSM